algemeen 

u kunt bij mij terecht voor het  ontwerp, studie en aanleg en/of begeleiding van zowel kleine stadstuinen tot grote wilde landschapstuinen ,boom-en bostuinen, natuurprojecten en parken , natuur-educatieve parken , maar ook de ontwikkeling van natuur-educatieve tuinen voor scholen . 

bij het ontwerpen en de aanleg wordt heel veel rekening gehouden met het bevorderen van de biodiversiteit ..  

voor wilde tuinen, ongeacht de oppervlakte ,waarbij mensen zelf hun tuin zelf geheel of gedeeltelijk willen aanleggen kan je bij mij eveneens terecht voor een adviesopdracht .

ontwerpburo

 

Aan de hand van uw wensen ,de mogelijkheden/beperkingen van het terrein , uw budget en mijn kennis en creativiteit wordt een idee uitgewerkt in de vorm van een voorontwerp/schetsen die dan verder concreet wordt uitgewerkt als basis voor de eigenlijke uitvoering of aanleg van uw project . Dit is mijn taak als tuin-en landschapsarchitect .
In veruit de meeste gevallen is deze basis essentieel om tot een duurzaam concept te komen die in die fase al voldoende tastbaar en praktijkgerelateerd moet zijn voor u en mij   ,

Tenminste als u wil weten welke richting we zullen uitgaan met uw project . In bepaalde gevallen kan ik mij , eventueel  samen met u laten leiden door de geest van de plek en op de site zelf concipiëren. 

Met de tuinplannen hebben we een basis om het project concreet uit te gaan werken , een beschrijving van de materialen met meetstaten , meetstaten als basis voor de offertes , plantenlijsten , matenplan , uitvoeringsdetails ; eventueel beheersplan /onderhoudsmap .
Het zijn dus onmisbare werkdocumenten voor de meeste projecten .

Ieder project is weer anders  . Een vaste werkwijze is er bijgevolg niet echt , maar doorgaans zijn dit in chronologische volgorde de te nemen stappen bij een nieuwe opdracht : .

  1. wensenlijst aan mij te sturen
  2. respons van mij met suggesties
  3. eerste bezoek van mij ter plekke om samen met u alles te overlopen.
  4. prijsopgave  plankosten  
  5. opmeting van het terrein
  6. voorontwerp/presentatieplan/schetsen 
  7. verdere uitwerking   De volgende stappen zijn sterk projectafhankelijk ; definitief ontwerp , matenplan/uitvoeringsplan , beheersplan . bij éénvoudige projecten zonder constructies om reliëfwijzigingen zijn vaak geen uitgebreide matenplannen nodig , maar dan weer wel plantenstudies/beplantingsplannen . 

u krijgt na het eerste contact een uitgebreider overzicht met beschrijving , meer op maat van uw doelstellingen en tuindromen.

.