algemeen 

ik spits me sinds enige jaren vooral  toe in het ontwerp, studie en aanleg en/of begeleiding van grotere wilde landschapstuinen ,boom-en bostuinen , natuurprojecten en parken , natuur-educatieve parken , maar ook de ontwikkeling van educatieve tuinen in scholen . 

Voor tuinen en tuintjes waar mensen zelf aan de slag willen gaan werk ik het liefst via adviesopdrachten ..

ontwerpburo

 

Aan de hand van uw wensen ,de mogelijkheden/beperkingen van het terrein , uw budget en mijn kennis en creativiteit wordt een idee uitgewerkt in de vorm van een voorontwerp/schetsen die dan verder concreet wordt uitgewerkt als basis voor de eigenlijke uitvoering of aanleg van uw project . Dit is mijn taak als tuin-en landschapsarchitect .
In veruit de meeste gevallen is deze basis essentieel om tot een duurzaam concept te komen die in die fase al voldoende tastbaar en praktijkgerelateerd moet zijn voor u en mij   ,

Tenminste als u wil weten welke richting we zullen uitgaan met uw project . In bepaalde gevallen kan ik mij , eventueel  samen met u laten leiden door de geest van de plek en op de site zelf concipiëren. 

Met de tuinplannen hebben we een basis om het project concreet uit te gaan werken , een beschrijving van de materialen met meetstaten , meetstaten als basis voor de offertes , plantenlijsten , matenplan , uitvoeringsdetails ; eventueel beheersplan /onderhoudsmap .
Het zijn dus onmisbare werkdocumenten .

Ieder project is weer anders  . Een vaste werkwijze is er bijgevolg niet echt , maar doorgaans zijn dit in chronologische volgorde de te nemen stappen bij een nieuwe opdracht : .

  1. wensenlijst aan mij te sturen
  2. respons van mij met suggesties
  3. eerste bezoek van mij ter plekke om samen met u alles te overlopen.
  4. prijsopgave  plankosten  
  5. opmeting van het terrein
  6. voorontwerp/presentatieplan/schetsen 
  7. verdere uitwerking   De volgende stappen zijn sterk projectafhankelijk ; definitief ontwerp , matenplan/uitvoeringsplan , beheersplan . bij éénvoudige projecten zonder constructies om reliëfwijzigingen zijn vaak geen uitgebreide matenplannen nodig , maar dan weer wel plantenstudies/beplantingsplannen . 

u krijgt na het eerste contact een uitgebreider overzicht met beschrijving , meer op maat van uw doelstellingen en tuindromen.

.