Dit zijn enkele organisaties die ik graag in het licht wil zetten  omdat ze ook deel uitmaken van mijn levensfilosofie en streven naar het aanreiken van een duurzame  wereld , Niet zelden te starten vanaf onze eigen  tuin , omgeving en/of landschap , maar zeer zeker ook in ons dagdagelijks leven .

 

www.seafirst.org :

Sea First is een organisatie die zich bezig houdt met EDUCATIE over het belang van de OCEAAN voor de gezondheid van onze planeet, maar ook voor onze eigen gezondheid. De gezondheid van de oceaan wordt door allerlei factoren bedreigd: KLIMAATVERANDERING zorgt voor verzuring van het zeewater (door CO2 en stikstofoxiden) met ernstige gevolgen voor het leven in zee; VERVUILING zorgt voor sterfte van plankton. PLANKTON is de basis van de voedselketen in zee, maar het plantaardig plankton geeft ons ook meer ZUURSTOF dan alle bomen en planten op het land! Een van de grote zorgen is dat door de afbraak van PLASTIC tot nanopartikeltjes, deze doordringen in ALLE ORGANISMEN die in de zee leven. Zo komt het plastic ook in grote hoeveelheden in ons lichaam terecht (uiteraard alleen bij diegenen die zeedieren eten). Educatie is de beste oplossing om de zeeën weer gezond te krijgen. Sea First geeft gastlessen op scholen voor kinderen vanaf 10 jaar. Vooral de oplossingen van alle bedreigingen worden besproken. Zo kunnen de kinderen zelf aan een betere toekomst voor zichzelf werken. Voor volwassenen worden lezingen gegeven. Iedereen kan Sea First hiervoor uitnodigen. Houd alsjeblieft rekening met een wachttijd van gemiddeld zes maanden.

www.gaia.be :

GAIA (Global Action in the Interest of Animals vzw) is de invloedrijkste en een van de meeste bekende dierenrechtenorganisaties in België. Wij vinden dat ook dieren respectvol moeten behandeld worden en recht hebben op een waardig bestaan. Wij pleiten voor een relatie tussen mens en dier die gekenmerkt wordt door menselijkheid en rechtvaardigheid.

www.vogelbescherming.be :

Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een Belgische natuurbeschermingsorganisatie.

www.eva.be : 

EVA maakt het gemakkelijk om meer plantaardig te eten. 

www.natureline.be  :

puntloze natuurtuinen  

www.velt.be  :; samen eco actief